ANUNŢ

Rezultat final

Rezultat proba practica

Rezultat inainte de contestatii proba scrisa

Fisa-post-secretar

Rezultat contestie proba scrisa

Colegiul Tehnic  „C.D.Neniţescu”  Baia Mare anunţă public organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de  secretar, în data de :

04.02.2021 ora 900 proba scrisă

05.02.2021 ora 900 proba practică

05.02.2021 ora 1100 interviu

Concursul va avea loc  la sediul şcolii, str. Luminişului, nr. 1, Baia Mare.

Condiții de participare:

 1. Cetățenie română
 2. Cunoașterea limbii române
 3. Capacitatea deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare
 4. Îndeplinirea condițiilor de studii
 5. Nu are cazier judiciar

Condiții specifice:

 1. Studii superioare
 2. Vechime în muncă minim 5 ani, din care 2 ani într-un post similar constituie avantaj
 3. Cunoștințe de utilizare Microsoft Office, nivel avansat

Documente de înscriere:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copie act de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie
 3. Copii acte de studii
 4. Copie carnet de muncă/ Revisal
 5. Cazier judiciar
 6. Adeverinta medicala
 7. Curriculum Vitae

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de  28.01.2021 (inclusiv), între orele 800 – 1400 la secretariatul Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu” Baia Mare sau online pe adresa de email gsnenitescu@yahoo.com

Mai multe informaţii pot fi obţinute la telefon 0262212585, de pe site-ul liceului www.gsnenitescu.baiamare.rdsnet.ro, sau de la secretar șef, persoană de contact Enășel Dana, tel. 0733692316.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările  şi completarile ulterioare;
 2. Legea  nr.53/2003, Codul muncii,  cu modificările  şi completările  ulterioare;
 3. Regulamentul de  organizare şi  funcţionare a  învăţământului preuniversitar – Ordin nr. 5447/31.08.2020
 4. Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor  şcolare gestionate de unitaţile de învăţământ preuniversitar,OMrdin  nr.4596/2020
 5. Metodologia privind mobilitatea personalului didactic 2021-2022

Sari la bara de unelte