PERIOADA DE DEPUNERE  A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU CLASA A IX-A :

20-25 IULIE 2023 LA DIRECȚIUNE ÎN INTERVAL ORAR 8-14

Acte necesare:

  • Copie certificat de naștere
  • Copie carte de identitate
  • Foaia mtricolă în original
  • Fișă medicală cu vaccinurile în original