Acte necesare pentru înscriere:

*copie certificat de naştere

*copie certificat de căsătorie (unde este cazul)

*copie carte de identitate

*foaie matricolă în original

*2 poze 3/4