Baia Mare, Str. Luminişului nr. 1

tel: 0262 212585 , fax 0362 418421

email:   gsnenitescu@yahoo.com

fb:  facebook.com/CTNenitescuBaiaMare/

 

Din punct de vedere geografic municipiul  Baia Mare este situat într-o zonă puternic afectată de factorii poluanţi, produşi de industria minieră şi metalurgică, care chiar dacă acum s-au diminuat se resimt ca efecte a ceea ce a fost.

Municipiul Baia Mare  trebuie să răspundă provocărilor generate de trecerea de la un oraş cu profil minier şi metalurgic, predominant, la un municipiu modern, care să răspundă prompt cerinţelor mileniului III.

Ca urmare şcoala noastră  s-a orientat spre domenii de formare profesională, care să se alinieze celor trei direcţii de dezvoltare ale municipiului: ecologie, reciclarea deşeurilor, tehnologie informatică.  Şcoala noastră asigură pregătirea elevilor domeniile: resurse naturale şi  protecţia mediului,  chimie industrială şi tehnic.