Colegiul Tehnic “C. D. Nenitescu” Baia Mare a fost fondat în anul 1972 cu numele “Liceul Industrial Metalurgic” şi a funcţionat în clădirea Liceului nr. 2. În 1975 şcoala s-a mutat în clădirea în care funcţionează azi, pe strada Luminişului nr.1.

În condiţiile unei restructurări a sistemului educaţional din România, intensificată mai ales după anul 1997, şcoala noastră s-a orientat spre noi domenii de formare profesională, răspunzând astfel direcţiilor de dezvoltare ale zonei Baia Mare: resurse naturale şi protecţia mediului. Astfel pregătim elevi pentru specializarea protecţia mediului şi din 2002 pentru reciclarea materialelor organice şi anorganice.

Timp de 30 de ani în activitatea şcolii s-au înregistrat numeroase transformări.

Ministerul Educaţiei a decis să utilizeze vechiul nume al şcolii fără să ţină seama de faptul că profilul metalurgic nu mai avea viitor pe piaţa muncii. După 1992 numărul claselor cu profil chimie industrială şi profil tehnic au crescut.

Ţinând seamă de domeniul de formare profesională din şcoala noastră, Consiliul de administraţie al şcolii a hotărât în 1997 să ceară Ministerului Educaţiei să schimbe numele şcolii noastre în  Colegiul Tehnic “C. D. Nenitescu”

În condiţiile restructurării sistemului educaţional din România început din anul 1998-1999, şcoala noastră s-a orientat spre un nou domeniu de formare profesională, adecvat zonei Baia Mare: resurse naturale şi protecţia mediului. Numărul claselor din acest domeniu este în creştere în şcoala noastră, tinzând să devină o prioritate.