LICEU FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
LICEU ZI
Domeniul: INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Calificare: TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE – 24 locuri COD 138
Domeniul: PROTECȚIA MEDIULUI
Calificare: TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI – 12 locuri COD 140
Domeniul: SILVICULTURĂ
Calificare: TEHNICIAN ÎN SILVICULTURĂ ȘI EXPLOATĂRI FORESTIERE – 12 locuri COD 141
ȘCOALĂ PROFESIONALĂ – 3 ANI
Domeniul: INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Calificare: BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE – 24 locuri
LICEU SERAL CLASA A IX-A
Domeniul: PROTECȚIA MEDIULUI
Calificare: TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI – 24 locuri