Extras din ROFUIP:

Art. 155

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau specializării se efectuează în perioada vacanţei de vară.

(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:

  1. La schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;
  2. În cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
  3. De la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
  4. La/de la învăşământul de artă, sportiv şi militar;
  5. De la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
  6. În alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.