VIZIUNEA

VIZIUNEA      “O şcoală pentru dezvoltare durabilă!“

Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu” ca organizaţie furnizoare de educaţie îşi propune să dezvolte un învăţământ de nivel european care să asigure forţă de muncă de înaltă calificare, în concordanţă cu fluctuaţia pieţei muncii, şanse egale de educaţie, posibilitatea schimbării mentalităţii privind şcoala şi învăţarea pe tot parcursul vieţii şi conştientizării importanţei calităţii mediului.

Pentru toţi elevii, avem în vedere formarea unor competenţe: de specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, de management şi de comunicare într-o limbă modernă. Totodată, vizăm asigurarea abilităţii de adaptare la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi european, precum şi promovarea valorilor europene cu precădere egalitatea, demnitatea umană şi libertatea.

                 MISIUNEA

Misiunea şcolii noastre derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii respectiv al comunităţii şi vizează următoarele aspecte:

 • dezvoltarea individuală a elevului;
 • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ;
 • garantarea pregătirii calificate prin liceu şi învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani;
 • asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur;
 • decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii;
 • calificarea forţei de muncă în funcţie de specificul unităţii şcolare;
 • corelarea ofertă – nevoi de formare;
 • orientarea şi informarea în carieră;
 • reabilitarea infrastructurii;
 • competenţele profesionale şi resursele umane;
 • parteneriatele;
 • şanse egale pentru tineri: egalitatea în drepturi, nediscriminarea, diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică, interculturalitatea.

 

Ne propunem:

–  să fim mediator între respectul faţă de tradiţie şi necesitatea promovării ştiinţelor şi tehnologiilor moderne;

– să trezim interesul  pentru propria formare, astfel ca absolvenţii noştri, iubitori ai frumosului, să fie autonomi, responsabili, capabili să decidă cu flexibilitate asupra propriei cariere, să facă faţă cu mobilitate spirituală vieţii şi unui viitor provocator;

– să asigurăm deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii, pentru adaptarea la schimbările tehnologice specifice economiei bazate pe dezvoltare;

să promovăm valorile europene în special egalitatea (egalitatea de şanse, nediscriminarea, diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică, drepturile copilului, integrarea persoanelor cu handicap); demnitatea umană (prin Păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural european – tradiţii, obiceiuri în proiecte educaţionale şi activităţi extracurriculare, Combaterea excluderii sociale şi a discriminărilor, Respectul diversității culturale și lingvistice), libertatea (dreptul la libertate şi la siguranţă, respectarea vieţii private şi de familie, protecţia datelor, libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, libertatea de exprimare şi de informare, libertatea artelor şi ştiinţelor, dreptul la educaţie, libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă).

– să promovăm, în toate activităţile calitatea, performanţa, dezvoltarea creativităţii, responsabilitatea, încrederea în sine pentru toţi participanţii implicaţi în proces.